Služby

V rámci komplexního právního poradenství při podnikání klientů v České republice i v zahraničí pokrýváme všechny relevantní oblasti práva; počínaje právem korporátním a právem obchodních transakcí, přes řešení pracovněprávních záležitostí včetně vyjednávání s odbory, po zastupování v soudních sporech, rozhodčích a správních řízeních.

Doprovázíme klienta od založení společnosti až po její zrušení a likvidaci.

Stranou ovšem neponecháváme ani klienty, kteří potřebují právní pomoc v jejich privátních záležitostech. Z celého rozsahu takto poskytovaných služeb zmiňme zejm. zastupování v soudních řízeních, zajišťování správy majetku klientů jakož jeho převody a vypořádání a řešení otázek rodinného a dědického práva.