Mgr.

Pavla Karásková

Vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni (2004). Po promoci pracovala jako exekutorská koncipientka a následně získala další bohatou praxi i v korporátní sféře, kde zastávala pozici právníka odboru řešení rizikových obchodů a vedoucí týmu právního vymáhání.

V advokacii se zaměřuje především na oblast pracovního práva, rodinného práva, spotřebitelského práva, exekucí a práva insolvenčního.

Hovoří anglicky a francouzsky.