Mgr.

Tomáš Lacina

V roce 2020 vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Od skončení studia je činný v advokacii. Od konce roku 2020 působil v naší kanceláři jako advokátní koncipient a od roku 2024 spolupracuje s naší kanceláří jako advokát.

V naší advokátní kanceláři se specializuje na občanské právo, správní právo a vedení soudních sporů.

Hovoří německy a anglicky.