Mgr.

Michal Sobota

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1996).

Právní praxi zahájil v daňové správě, pokračoval v zahraniční advokátní kanceláři, kde zejména zastupoval zahraniční klienty v soudním řízení v České republice. Z advokátní praxe přešel do podnikové sféry, kde působil 4 roky. Od roku 2003 je opět činný v advokacii. V advokátní kanceláři se zaměřuje na poradenství v oblasti nemovitostí, stavebního práva, investic na zelené louce a správního práva. Zastupuje klienty v soudních řízeních.

Hovoří německy.